Geschiedenis & politiek Canada

Canada bestaat officieel pas sinds 1867. Het woord Canada is afgeleid van het woord ‘kanata’. Dit wordt betekent nederzetting. In de 16e en 17e eeuw zijn Fransen en Engelsen in het land gearriveerd. De Fransen waren eerder dan de Engelsen. Toen ze in het land kwamen woonden er rond de 200.000 tot 300.000 mensen in het gebied. Deze mensen woonden verspreid over heel Canada. Dit waren de First Nations. Ze bestonden uit eskimo’s en indianen. De indianen trokken door heel het land. De eskimo’s hielden hun nederzettingen vooral in de poolgebieden.
Ontdekkingsreizigers hebben Canada voornamelijk op kaart gebracht. Nadat Columbus Amerika had ontdekt, probeerden diverse ontdekkingsreizigers een noordelijke route naar Azië te vinden. Dit waren vergeefse pogingen, maar ze hielpen hierdoor wel om Canada in kaart te brengen. De Fransen stichten als eerste handelsposten. De eerste werd gesticht op de plaats waar nu de stad Quebec ligt. Naarmate de Fransen meer handelsposten stichten, werden de Engelse handelslieden steeds ongeruster. Ze voelden zich bedreigt door de Fransen. Dit leidde in de 18e eeuw tot conflicten tussen de Engelsen en de Fransen. Steeds meer oorlogen tussen Frankrijk en Engeland werden gevoerd. Niet alleen in Noord-Amerika en Canada maar ook in Europa. Na de vierde Europese oorlog waren de Fransen verslagen. Alles ten oosten van de Mississippi moest worden afgestaan aan Spanje. Aan de andere kant werd alles aan de Engelsen gegeven. 

Nadat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog begonnen was, trokken veel kolonisten vanuit Amerika naar Britse kolonies die in Canada waren gevestigd. Deze kolonisten konden het niet goed vinden met de Franssprekende bevolking die rond Quebec woonden. Daarom werd in het jaar 1774 geregeld dat de Franssprekende bevolking hun eigen taal en regels mocht behouden. De Engelsen waren het hier niet mee eens. In 1791 is dit probleem opgelost door Quebec te verdelen onder de Fransen en de Engelsen. Later zijn deze delen opgegaan in de provincies Ontario en Lower-Canada. Nadat ook de Amerikaanse Burgeroorlog was uitgebroken, besloten de Britse kolonies in Canada en de Verenigde Staten een politiek verbond te maken door de spanningen tussen elkaar op te lossen. Groot-Brittannië gaf hier snel gehoor aan. Hiermee was de basis gelegd voor de North American Act. Door dit verbond werd er een federatie gevormd. Het land werd bestuurd door een parlement, maar de Britse koningin bleef staatshoofd.

Naarmate de tijd vorderde werden er steeds meer provincies aangesloten bij de federatie. Onder andere British Columbia in 1871, Prince Edward Island in 1873 en Alberta in 1898 sloten zich hierbij aan. Al de 12 provincies zijn bij de federatie gekomen. Pas in het jaar 1931 werd Canada officieel onafhankelijk. Wel bleef Canada lid van het Britse Gemenebest. Canada was in de 20e eeuw zeer populair onder de Europeanen.

Er emigreerden ruim 3 miljoen Europeanen naar Canada. Dit had vooral te maken met de vondst van goud. (zie foto) In de eerste en tweede wereldoorlog heeft Canada actief meegedaan. Hierdoor zijn vele duizenden Canadese soldaten in Europa achter gebleven. De economie in Canada is erg gegroeid, doordat er veel oorlogsmateriaal geproduceerd moest worden.  

Politiek Canada
Canada is een zelfstandige constitutionele monarchie. Deze monarchie zit binnen het Gemenebest en omvat net als Groot-Britannië een Kroon, Senaat en een Lagerhuis. Koningin Elizabet van Groot-Britannië is de monarch over Canada, maar heeft niets te zeggen over het regeren van Canada. Elke provincie heeft een Gouverneur-Generaal. Deze man wordt bijgestaan door een kabinet om zich heen.

In het land is een premier, welke meestal de leider is van de grootste partij in de provinciale wetgevende vergadering. De grootste partij bevat 103 zetels en wordt gekozen door de bevolking van het land. Dit systeem wat wordt gehanteerd is vastgelegd in het British North Act van 1867. Het hoofd van de provincie is dus een premier. De provincies hebben allemaal een eigen grondwet. Dit heeft tot gevolg, dat er kleine verschillen in grondwet zijn tussen de provincies.


In het land Canada zijn ook veel verschillende soorten partijen. In het parlement zijn de liberalen op dit moment aan de macht. Toch heeft de socialistische partij in het zuidwesten van Canada de meeste aanhangers. In de 20e eeuw was de Conservatieve Partij aan de macht in Canada. Na 1985 zijn er verschillende partijen aan de macht geweest. De liberale regering werd afgelost door de socialistische NDP. Doordat deze partij de verantwoording niet aan kon, kwam de Conservatieve Partij weer aan de macht. Sinds tien jaar geleden zijn de liberalen weer aan de macht. Deze aanhangers wonen vooral in de provincie Ontario.

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten